Trong máu mẹ có lẫn ADN của con do quá trình xâm nhập ADN tự do của thai nhi qua nhau thai vào hệ thống mạch máu của mẹ.Lượng ADN của con chiếm khoảng 4% đến 20%, tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển của thai nhi.