Chưa được phân loại

NIPT
Tin cậy

Tin cậy

Phân tích trực tiếp ADN tự do của thai nhi và của mẹ bằng phần mềm VeriSeq NIPT – illumina Mỹ với tỉ lệ phát hiện cao. … Xem thêm

Chính xác

Chính xác

Với hơn 20 triệu lượt đọc cho một mẫu đảm bảo xét nghiệm có độ chính xác cao tới 99,9% và tỷ lệ lỗi thấp nhất (0,1%) … Xem thêm

Dễ dàng

Dễ dàng

Chỉ cần lấy một ống máu (7–10 ml); kiểm tra sớm nhất từ tuần thai thứ 10 (8 tuần được xác định theo ngày thụ thai) không có giới hạn về sắc tộc, chỉ số khối cơ thể (BMI), hỗ trợ sinh sản (IVF), hoặc … Xem thêm

Nhanh chóng

Nhanh chóng

Trả kết quả trong 3-8 ngày sau khi nhận được mẫu. … Xem thêm