Đại lý thu mẫu và tư vấn xét nghiệm ADN tại Hải Phòng

Địa chỉ: 227 Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng

Liên hệ: 0936.487.709

Website:     http://phantichadn.com

Thời gian làm việc: 08h00 – 17h00 tất cả các ngày trong tuần

Bản đồ đến điểm thu mẫu Hải Phòng