Điểm thu mẫu Phú Yên

Địa chỉ: 279 Trường Chinh, Phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên

Phụ Trách: Hồ Thị Bình

Website: https://nipt.com.vn/

Thời gian làm việc: 07h00 – 17h00 tất cả các ngày trong tuần