Điểm thu mẫu Phú Yên

Địa chỉ: 279 Trường Chinh, Phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên

Liên hệ: 0935 699 935

Website:     https://nipt.com.vn/

Thời gian làm việc: 08h00 – 17h00 tất cả các ngày trong tuần