Công ty Cổ phần dịch vụ phân tích di truyền GENTIS – TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 8/24 Nguyễn Đình Khơi, phường 4 quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ: 028-5431 8122

Fax: 028-5431 8123

Hotline0968.221.606

Website: http://phantichadn.com

Thời gian làm việc: 08h00 – 18h00 tất cả các ngày trong tuần