cong-thuc

Gói

NIPT - Illumina
cơ bản

9.500.000 VNĐmẫu

5 ngày
8 ngày

Lưu ý

> Thời gian trên được tính cả ngày thứ 7 và chủ nhật

 • Bất thường số lượng nhiễm sắc thể gây ra các hội chứng phổ biến Down, Edwards, Patau
 • Bất thường nhiễm sắc thể giới tính gây ra các hội chứng Turner, Klinefelte, hội chứng 3X, hội chứng Jacobs
 • Phương pháp: Giải trình tự toàn bộ GEN thế hệ mới (NGS)
 • Loại mẫu: 7ml – 10ml máu tĩnh mạch của thai phụ
 • Thời gian trả kết quả: 7 - 10 ngày

Gói

NIPT - Illumina
mở rộng

17.300.000 VNĐmẫu

 • Bất thường số lượng nhiễm sắc thể gây ra các hội chứng phổ biến Down, Edwards, Patau
 • Bất thường nhiễm sắc thể giới tính gây ra các hội chứng Turner, Klinefelte, hội chứng 3X, hội chứng Jacobs
 • Đột biến vi mất đoạn gây ra các hội chứng DiGeorge, Angelman/Prader- Willi, Mất đoạn 1p36, Wolf – Hirschhorn, Cri-du-chat
 • Bất thường số lượng NST tất cả các NST còn lại
 • Phương pháp: Giải trình tự toàn bộ GEN thế hệ mới (NGS)
 • Loại mẫu: 7ml – 10ml máu tĩnh mạch của thai phụ
 • Thời gian trả kết quả: 7 - 10 ngày

Bạn có thể xem thêm các câu hỏi thường gặp về NIPT tại Gentis hoặc gọi ngay đến tổng đài
1800 2010 để được tư vấn miễn phí