Lợi ích cho bác sĩ và thai phụ khi ILLUMINA chuyển giao công nghệ NIPT tại Việt Nam

Lợi ích cho bác sĩ và thai phụ khi ILLUMINA chuyển giao công nghệ NIPT tại Việt Nam Công nghệ y sinh phát triển góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong đó có lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Đặc biệt những công nghệ mới được chuyển giao ứng dụng vào việc sàng lọc trước sinh được thực hiện ngay trong nước với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế mang đến lợi ích to lớn cho các bác sĩ và thai phụ Việt …