Những điều cần hiểu & tư vấn về xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPT (Phần 1)

Những điều cần biết về xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPT Hiện nay, với những ưu điểm vượt trội so với sàng lọc bằng sinh hóa, máu hay sàng lọc bằng siêu âm như: độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn khi sàng lọc những lệch bội thường gặp; có thể xét nghiệm ở thời điểm rất sớm trong thai kỳ (10 tuần), đơn giản từ 7 - 10ml máu mẹ.... việc sử dụng xét nghiệm NIPT đang gia tăng rất …