Phòng Khám Bs Nguyễn Nguyên Ngọc

Địa chỉ: số 550 đường Nguyễn Trãi, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh

Liên hệ: 02226.283.108

Website: https://nipt.com.vn/

Thời gian làm việc: Từ 08h00 – 17h00 tất cả các ngày trong tuần