Phòng Khám Bs Nguyễn Nguyên Ngọc

Địa chỉ: số 550 đường Nguyễn Trãi, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh

Liên hệ: 02226.283.108

Website: https://nipt.com.vn/

Thời gian làm việc: Từ 08h00 – 17h00 tất cả các ngày trong tuần

 

Phòng Khám Bs Loan

Địa chỉ : Số 107 khu Khả Lễ, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh

Liên hệ: 0384.860.651

Website: http://gentis.com.vn –  https://nipt.com.vn/

Thời gian làm việc: Từ 08h00 – 20h00 tất cả các ngày trong tuần