Phòng khám sản Khoa BS. Phan thị Kim Ngân

Địa chỉ: Số 325, đường Phan Bá Vành, Khu đô thị 379, TP. Thái Bình

Liên hệ: 0915.086.170

Website:     https://nipt.com.vn/

Thời gian làm việc: 08h00 – 17h00 tất cả các ngày trong tuần