Phòng Khám Hà Nội – Tân Long

Khám Sản Phụ Khoa – Siêu âm màu 5D

Địa chỉ: Sơn Cầm, TpThái Nguyên – Số 1 Dương Tự Minh (Cạnh đường tròn Tân Long)

Bác Sĩ: Trịnh Tiến Dũng

Điện thoại: 0983.305.795/ 0987.433.386

Phòng khám Hà Nội - Tân Long