Văn phòng đại diện GENTIS Thanh Hóa

Địa chỉ: Lô 64, MBQH 1334, P. Điện Biên, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ: Th.s Hoàng Văn Thái

Điện thoại: 0968.517.616