Điểm thu mẫu Nha Trang

Địa chỉ: Số 9 đường 5C khu đô thị Lê Hồng Phong 2, Nha Trang, Khánh Hòa

Phụ trách: Đào Thị Bích Nguyệt

Liên hệ: 0983.006.986

Website: https://nipt.com.vn/