Điểm thu mẫu GENTIS tại Vĩnh Long

Địa chỉ: 72/1 khóm 2, phường 9, Tp. Vĩnh Long

Liên hệ: 0911.969.831

Phụ trách: Lê Ngọc Vân Anh

Tổng đài: 1800.2010

Email: xetnghiemadn.vinhlong@gmail.com

Thời gian làm việc: làm việc từ 8h- 17h

 

Phòng Khám Phúc An

Địa chỉ: 451 Nguyễn Văn Thảnh, Tổ 4, Khóm 2, P. Thành Phước, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long

Liên hệ: 0919.734.577

Phụ trách: Lê Chí Công

Tổng đài: 1800.2010

Email: bslechicong@gmail.com

Thời gian làm việc: làm việc từ 8h- 17h