“Xét nghiệm NIPT (GenEva) an toàn hơn chọc ối và cung cấp cho bạn rất nhiều thông tin về tình hình sức khỏe của con mình từ rất sớm (khoảng tuần thai thứ 10). Và, thật tuyệt vời vì xét nghiệm NIPT (GenEva) có tỉ lệ dương tính giả thấp hơn bất kỳ xét nghiệm sàng lọc nào tính đến thời điểm hiện tại.”