“Xét nghiệm NIPT (GenEva) có ưu điểm vượt trội hơn hẳn các xét nghiệm sàng lọc trước sinh thông thường. Cụ thể, xét nghiệm được thực hiện sớm từ tuần thai thứ 10 và chỉ cần phân tích từ 7 đến 10ml mẫu máu tĩnh mạch người mẹ. Xét nghiệm an toàn cao và có độ chính xác lên đến 99% – 99,5%.”