• Nguyên nhân phần lớn do thừa một NST 13, số còn lại do nhiễm khảm  hoặc do NST bị chuyển đoạn. Tỷ lệ mắc hội chứng Patau chiếm 1/10.000-1/20.000, tuy nhiên khó thống kê chính xác do thai nhi thường chết trước khi sinh.

    – Biểu hiện của tam nhiễm 13:

       + Bất thường tim, thận, não

       + Không hoàn chỉnh cấu hình môi, hở hàm ếch

       + Chậm phát triển trí tuệ và thể chất