Độ chính xác của xét nghiệm GenEva (Illumina’s NIPT)?

Công bố: 85.000 bệnh nhân làm GenEva (Illumina’s NIPT)

Xét nghiệm tiền sản không xâm lấn GenEva (Illumina’s NIPT) trong lĩnh vực sản khoa đã được thống kê ở 85.000 trường hợp để theo dõi hiệu suất lâm sàng và cân nhắc tư vấn.

Tham khảo bài báo công bố: download

Độ nhạy và độ đặc hiệu được tính toán dựa trên số liệu thống kê khi thực hiện ở 85.000 bệnh nhân.

Xét nghiệm GenEva (Illumina’s NIPT) được nghiên cứu và phát triển bởi Verinata một công ty con của tập đoàn illumina. Với 2 gói cơ bản GenEva và GenEva plus.

Từ đầu năm 2016 GENTIS đã là nhà phân phối độc quyền xét nghiệm GenEva (Illumina’s NIPT) tại Việt Nam. Sau 2 năm hợp tác về phân phối sản phẩm GenEva (Illumina’s NIPT), GENTIS đã trở thành một đối tác tin cậy để illumina tiến hành chuyển giao công nghệ để có thể thực hiện NIPT tại Việt nam với sự hỗ trợ và bản quyền của illumina. Tháng 9/2017  illumina – Mỹ đã bắt đầu cử chuyên gia sang Việt Nam để tiến hành chuyển giao quy trình xét nghiệm NIPT cho GENTIS. Với sự đầu tư phòng Lab và trang thiết bị theo theo đúng yêu cầu của illumina và đội ngũ kỹ thuật có trình độ cao, GENTIS đã vượt qua toàn bộ các đợt đánh giá kỹ thuật và vận hành hệ thống với các tiêu chí khắt khe để trở thành đơn vị đầu tiên làm xét nghiệm GenEva (Illumina’s NIPT) tại Việt Nam.

Các ưu điểm khi thực hiện GenEva (Illumina’s NIPT) tại Việt Nam

  • Không phải gửi mẫu sang Mỹ: Giảm được rủi do hỏng mẫu do phải vận chuyển trong một thời gian dài. Theo yêu cầu khắt khe của xét nghiệm thì thời gian từ khi thu mẫu đến khi phòng xét nghiệm nhận được mẫu không vượt quá 72 giờ.
  • Thời gian trả kết quả nhanh hơn: Với các bệnh nhân có tuần thai lớn và cần có kết quả sớm để có các hướng xử lý tiếp theo thì thời gian trả kết quả có thể thực hiện trong vòng 3 ngày (thay cho 10 ngày nếu phải gửi mẫu)
  • Chi phí rẻ hơn
  • Chất lượng không thay đổi: Xét nghiệm GenEva (Illumina’s NIPT) tại Việt Nam được thừa hưởng toàn bộ các kinh nghiệm, số liệu thống kê, độ chính xác của xét nghiệm GenEva (Illumina’s NIPT) được thực hiện trên toàn thế giới.