• Sàng lọc tất cả các bất thường số lượng nhiễm sắc thể các nhiễm sắc thể còn lại. Những bất thường này gây ra các hội chứng hiếm gặp ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ và thể lực của thai nhi.