Quy trình xét nghiệm NIPT-iLLUMINA tại GENTIS:

Trước khi tiến hành đăng ký và lấy mẫu xét nghiệm, thai phụ sẽ được những chuyên gia, bác sĩ tư vấn đầy đủ thông tin.

Bước 1: Làm thủ tục đăng kí xét nghiệm: Thai phụ điền giấy yêu cầu xét nghiệm theo mẫu của GENTIS.

Bước 2: Lấy mẫu xét nghiệm: Kĩ thuật viên lấy từ 7 – 10ml máu từ ven tay của thai phụ để làm mẫu tiến hành xét nghiệm.

Bước 3: Chuyển mẫu xét nghiệm đến hãng: Mẫu máu của thai phụ sau khi lấy sẽ được chuyển đến trung tâm xét nghiệm để tiến hành phân tích.

Bước 4: Nhận kết quả: Kết quả xét nghiệm sẽ được trả lời sau từ 3 – 8 ngày làm việc kể từ sau ngày lấy mẫu. Mọi thông tin kết quả được đảm bảo chính xác, bảo mật, không nhầm lẫn kết quả giữa mẫu này với mẫu khác.

Bước 5: Bác sĩ phân tích, tư vấn kết quả: Sau khi tiếp nhận kết quả, bác sĩ phân tích kết quả nhận được cho gia đình. Tư vấn phương pháp chăm sóc thai nhi phù hợp, đặc biệt là trong những trường hợp có kết quả có phát hiện hội chứng di truyền.